Selected:

桶茶茶葉

桶茶茶葉

紅茶、綠茶、奶茶、卡薩茉香綠茶、卡薩紅茶、卡薩咖啡紅茶、卡薩麥香紅茶、綠抹茶粉、特選紅茶、特選綠茶、炭培烏龍、原片桂花釀茶、原片鮮綠茶、原片凍頂烏龍茶、原片大吉嶺茶、原片伯爵茶、簡易紅茶包、簡易烏龍茶包、立頓紅茶

分類:

描述

 
品名 規格. 單位 長* 寬 * 高 才積 毛重
阿薩姆紅茶 600g*24bags/ctn 44*41*37 2.4 15
茉香綠茶 600g*24bags/ctn 44*41*37 2.4 15
伯爵紅茶(奶茶專用) 600g*24bags/ctn 44*41*37 2.4 15
卡薩特調紅茶 600g*30bags/ctn 52*44*34 2.8 15
卡薩特調綠茶 600g*30bags/ctn 52*44*34 2.8 15
(9069)綠茶 3kg*10bags/ctn 63*44*52 5 31
(704阿薩姆)紅茶 3kg*10bags/ctn 63*44*52 5 31
碳培烏龍茶 600g*30bags/ctn 43*41*37 2.4 19
冰鎮烏龍茶 600g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 15
鐵觀音 600g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 15
清茶 600g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 15
日式烤茶 600g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 15
菊花普洱茶 500g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 13
芒果綠茶 600g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 15
玄米綠茶 600g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 15
桂花釀茶 (茶包) 500g*24bags/ctn 43*41*37 2.4 13
卡薩紅茶(茶包) (60g*10bags)*10bags*5ctns/ctn 64*44*51 5 32
卡薩咖啡紅茶(茶包) (60g*10bags)*10bags*5ctns/ctn 64*44*51 5 32
卡薩麥香紅茶(茶包) (60g*10bags)*10bags*5ctns/ctn 64*44*51 5 32
卡薩茉香綠茶(茶包) (60g*10bags)*10bags*5ctns/ctn 64*44*51 5 32
卡薩紅茶(茶包) (60g*10bags)*10bags/ctn 41*20*31 0.9 6.5
薰衣草花朵 250g*20bags/ctn 55*36*25 1.7 6
Close Menu
×
×

Cart